Posts

Showing posts from September, 2011

ARMA DIHATI : PERJUANGAN MASIH BELUM SELESAI....!!!

Image
AsramaRumahMelayuAbbasiyahataulebihdikenalidenganARMAsuatumasadahulupernahmelakarkantragishitamdalamsejarahagungPMRAMapabilaPMRAMdiusirkeluardariARMAtanpasebab yang munasabahpadatahun 1992.

IsuARMAmenjadibuktikesungguhanPMRAMdalammenjagakebajikanmahasiswa/wimelayudiMesir.KesandaripadaituPMRAMtidaklagimempunyaitempatoperasi yang tetapmalahandinafikanhakdenganpenyelewenganfaktaolehpihak yang tidakbertanggungjawab.

IsuberkaitanARMAiniseringkalidilaungkannamunsensitivitiahliterhadapisuinimasihsuram.SuasanakebangkitanahliketikamanaPMRAMdihalaukeluardariARMAmasihbelumdapatdirasaikini.isuinihanyadiperjuangkanolehsegelintirsahajadikalanganmereka yang benar-benarmemahamiperjuanganPMRAM.Dimanahilangnya aura semangatabang-abangdankakak-kakakkita yang dahulu yang sanggupmempertahankankebenarandalamapajuakeadaansekalipun.Isuberkaitanhakinibagaikanangin yang bertiupditepitelingatanpaadasebarangtindakanuntukmempertahankannya.HasilnyaahliPMRAMkianalpamengenaihakmereka yang telahdiperolehihasilja…

Majlis Pembacaan Kutub Sittah Siri Ke-3

Image
Majlis Pembacaan Kutub Sittah Siri Ke-3(Kitab Sahih Bukhari Bersama Masyaikh Al-Azhar) Dan Majlis Apreasiasi Kecemerlangan (Graduan Dan Mahasiswa Cemerlang 2011)
Objektif: 1.Membina Dan Memupuk Mahasiswa Yang Berjiwa Ulama’. 2.Memupuk Semangat Dan Suasan Ilmu Di Kalangan Ahli. 3.Menerapkan Semangat Cintakan Hadith Dan Ilmu 4.Melahirkan Mahasiswa Yang Cintakan Persatuan Dan Sanggup Mencurah Bakti 5.Memberi Peluang Kepada Mahasiswa Dalam Memahami Hadith Nabi Muhammad SawTema: Sunnah Dihayati, Ibrah Diteladani Nantikan Oktober Ini…
Layariwww.pmram.orgfacebook/ pmram pusat

Mufakkir Islam Syeikh Muhammad al-Ghazali dalam Kenangan

Image
KAHERAH , 21 Sept - SatunadwahpentingtelahdianjurkanolehRabithah 'AlamiahLikharijiyal-AzhardengankerjasamaIttihadSyababwalAnsoral-Azharbagimemperingatimufakkir Islam Syeikh Muhammad al-Ghazalipada 18 September yang lalu. NadwahtersebutdiadakandiQa'ahSyeikh Muhammad Abduh, Universitial-Azhar, Kaherah. NadwahThaqafiahtersebutmembincangkanberkenaantajuk "Syeikh Muhammad al-GhazaliwaJuhuduhufiDa'wahal-Islamiyah". IadiadakansempenauntukmemperingatikelahiranSyeikh Muhammad al-Ghazalipada 22 September, seorangmuffakiragung yang banyakmenyumbangkan idea kearahperkembanganilmudalamdunia Islam khususnya. Antaraulama' danpemikir Islam yang hadirdalamnadwahtersebutantaranyaadalahRoisJami’ahal-Azhar, Dr Usamahel-'Abd, Syeikh Hassan Syafie, Dr Muhammad 'Imarah, Dr Abdul Mun'iemAbulFutuh, Dr Ahmad UmarHashim, SyeikhUsamahSayyidal-Azhari, Dr MahyuddinAfifidanramailagi. Ucapanpermulaandisampaikanoleh Dr Abdul Mun'iemAbulFutuh, SetiausahaAgungIttihadal-Athba' A…

Pendaftaran Kutub Sittah Siri 3 Kini Dibuka

Image
KAHERAH, 21 Sept - PersekutuanMelayuRepublik Arab Mesir (PMRAM),sekalilagimenganjurkanMajlisPembacaanKutubSittahuntuksiri yang ke-3danMajlisApresiasiKecemerlangan.Majlis yang bakaldiadakanpadaOktoberini. Pendaftaranuntukpenyertaantelahdibukapada21hb September 2011 danakanberakhirpada18hbOktober2011.SebarangpendaftaranbolehdibuatmelaluijawatankuasapendaftaranSaudaraHanifulFuaddibahagianikhwah, manakaladibahagianakhowatmelaluitimbalanjawatankuasapendaftaranSaudariHisymahZulfabinti Khalid Maklumatlanjutberkenaanmajlisakandimaklumkandarisemasakesemasamelaluiiklandanpromosi yang dijalankanprogram.SebarangpertanyaanbolehhubungiTimbalanPengarah 1 Saudara Ahmad Baihakiditalian 0111497568. PMRAMmengharapkan program iniakanmemberisesuatu yang cukupbermanfaatkepadaahlidankamijugaberharapperjalanan program iniakanberjalandenganlancardanjayanya.

Mesyuarat Agung Tahunan : Tentatif Penuh MAT kali ke-34

Image
Mesyuarat Agung Tahunan (MAT): Tentatif Penuh MAT kali ke-34. InsyaAllah. MAT akan diadakan esok hari, Khamis,22 September 2011 bertempat di dewan Soleh Al-Masri. Pendaftaran bermula jam 6.00 hingga 7.00 pagi.

Semua ahli BKPPPM dijemput hadir bagi menunaikan amanah sebagai ahli BKPPPM. Harap maklum.

Kelebihan Berpuasa Enam Hari Dalam Syawal

Image
PUASA ENAM
Puasa enam hari dalam bulan syawwal selepas fardhu ramadhan amat dikenali sebagai puasa enam di kalangan umat Islam di Malaysia. Puasa enam sangat digalakkan untuk dilakukan kerana mempunyai kelebihan yang amat besar.
Kelebihan berpuasa enam hari dalam Syawwal
1. Berpuasa sebulan ramadhan kemudian diikuti pula dengan 6 hari dalam bulan syawwal seperti puasa setahun penuh.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (صيام رمضان بعشرة اشهر,وصيام ستة ايام بشهرين,فذلك صيام سنة)
" Puasa ramadhan (seperti) puasa selama 10 bulan,dan puasa 6 hari(iaitu syawwal) seperti puasa 2 bulan,maka demikian(seperti) puasa setahun(12 bulan)”
2. Puasa enam adalah satu tanda bahawa puasa kita dalam bulan ramadhan diterima oleh ALLAH S.W.T kerana ALLAH S.W.T apabila DIA menerima amalan seseorang hamba,maka DIA akan menolong hambaNYA itu untuk melakukan amalan soleh yang lain.Contohnya solat sunat yang dilakukan selepas solat fardhu serta puasa sunat yang di lakukan selepas puasa fardhu…

Tahniah Buat Mahasiswi Pengajian Islam dan Matrikulasi

Image
Barisan kepimpinan Hal Ehwal Wanita Islam (HEWI) PMRAM 2011 mengucapkan tahniah dan syabas buat mahasiswi Pengajian Islam dan Matrikulasi yang telah berjaya dalam peperiksaan baru-baru ini.

Setelah hampir dua bulan mahasiswi Pengajian Islam dibelenggu rasa kebimbangan dan keresahan, akhirnya membuahkan hasil daripada apa yang telah diusahakan. Kejayaan yang diperolehi ini merupakan suntikan semangat bagi mahasiswi untuk terus maju dalam menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan.

Bagi mahasiswi Matrikulasi pula, kejayaan yang dicapai merupakan satu semangat baru dalam melangkah ke gerbang yang lebih mencabar sebagai penuntut ilmu. Keazaman yang kuat dan kegigihan yang mantap perlu disemai bagi menghasilkan impak yang cemerlang pada masa akan datang.

Mahasiswi yang masih lagi tidak diberikan peluang untuk melangkah setapak ke hadapan haruslah meneruskan usaha dengan lebih gigih disertai tawakkal yang tinggi kepada Allah subhanahuwataala. Perlu diingatkan bahawa, setia…

Pertemuan En.Khairi Jalalludin : HEWI PMRAM Pertahankan Suara Mahasiswi

Image
KAHERAH, 19 Sept -Satu pertemuan telah diadakan antara beberapa pimpinan HEWI PMRAM yang diwakili oleh Timbalan Pengerusi HEWI Saudari Nurain Yaacob, Naib Pengerusi HEWI I Siti Fathiyah Mohd Razi, Naib Pengerusi HEWI II Saudari Nurul Hasanah Yahuza, Ketua Unit Kebajikan HEWI Saudari Nor Hashimah Majid beserta wakil dari mahasiswi Qiraat dan Pengajian Islam pagi tadi . Pertemuan yang diadakan ituadalahbertujuanmenyuarakansuara mahasiswi yang tidakbersetujuberkenaanisutindakanEncikKhairiJalaluddinselakuPegawaiEME yang telah memaksa dan mengenakansyarat bagi mahasiswi tahun akhir dalam pengurusan sijil supaya menyertai Konvokensyen yang bakal dianjurkan oleh EME. Tindakan yang dilakukan EncikKhairiJalaluddin ditafsirkan sebagai tindakan peribadi memandangkan tiada sebarang penetapan syarat di peringkat EMEsupaya graduan menyertaiKonvokensyen. Hal ini amatlah tidak bersesuaian memandangkan di peringkat Malaysia sendiri memberi kebebasan kepada mahasiswa/wi untk memilih samada me…

JAMUAN RAYA : Semua Ahli BKPPPM Dijemput Hadir Memeriahkannya

Image
Makluman kepada semua ahli BKPPPM, anda dijemput menghadiri jamuan raya pada hari ini, Selasa, 20 September 2011 bermula jam 1.00 petang sehingga 3.00 petang bertempat di asrama Rumah Penang, Hayyu Sabiek.

Semua ahli BKPPPM sama ada pengajian Islam mahupun perubatan dijemput hadir. Jamuan ini hanya terbuka untuk ahli BKPPPM sahaja.

Pengesahan Sijil : Pengarah EME Beri Jaminan, Tanpa Paksaan

Image
KAHERAH,18 Sept - SuatupertemuanantarapihakPMRAMdanEMEtelahdiadakanpagitadi. PertemuantersebutkhususbagimendapatkanpenjelasandaripadapengarahEMEsendiriberhubungkewjipanmengikutikonvokesyensebagaisyarat yang dikenakankepadagraduanuntukmendapatkansebarangpengesahan yang telahdimaklumkanoleh En. KhairiJalaluddinsebelumdaripadaini. Dalampertemuantersebut, pihakPMRAM yang diwakiliolehSaudara Abdul Aziz Bin Ali, TimbalanPresidendanSaudaraMohdSolehuddin Bin MohdSafien, NaibPresiden II menyuarakanpandangantidakbersetujuterhadapkeputusanmewajibkankonvokesyenbagimendapatkansebarangpengesahandaripadapegawaiEME. PandangantersebutmewakililuahanahliPMRAM yang merasakansyarattersebutseolah-olahmemaksadanmenyusahkanmahasiswauntukmembuaturusan. Hasildaripadaperjumpaantersebut, PengarahEME, Prof Dr Suaidi bin HjShafeitelahmemaklumkanbahawasyarattersebutbukanlahpolisi yang telahditetapkanolehpihakEMEdanbeliaumemberijaminanuntukmenyelesaikanperkaratersebutsekaligusmemudahkanurusanmahasiswaterutamagraduand…

Kerjasama Antara PMRAM Dan UTHM

Image
KAHERAH, 18 Sept - Peserta Program MobilitiUniversiti Tun HussinOnn Malaysia telahselamattibadiLapanganTerbangAntarabangsaKaherahMesirsekitar jam 2.00 petangsemalamdengandisambutolehbeberapaorangwakildaripadaBadanPengurusPMRAMdanHEWIPMRAM. AntaraBadanPengurus yang menyambutdelegasiiniSaudaraNur Ahmad Wafiy bin NoorAzriselakuKetuaBadanSambutandanRehlahPMRAM, Saudara Abdul Aziz bin Ali TimbalanPresidenPMRAMdanSaudara Ahmad Huzaifah bin Fauzi, wakildaripadaHEWIPMRAMSaudariJuhaida bin Abdul HamidmerangkapKetua Unit SambutandanRehlahHEWIPMRAMdanSaudariNurulArifahbintiHelmiKetua Unit Kebudayaan, KeseniandanKemasyarakatanHEWIPMRAM 2011 jugaturutserta . KetuaDelegasi Program MobilitiPelajarUniversiti Tun HussienOnn Malaysia ialahProf.DrSabri bin Ismail yang jugamerupakangraduanAl-Azharsekitartahun 1997. Seramai 15 orangpeserta yang mengikuti program initerdiridaripadaDekanUniversiti, Pegawai-pegawaiuniversitidan guru-guru besarbiarpundaripadapelbagailatarbelakang . Tujuanutamakedatanganrombongani…

ERDOGAN SANG SINGA: ERA DIKTATOR TELAH TAMAT

Image
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan yang melawat Libya jumaat semalam memberi kritikan tajam kepada Presiden Syria Bashar Assad yang telah memrelakan regim kerajaannye menindas para demonstrasi aman yang membuat bantahan 6 bulan lalu. Beliau menekankan bahawa era kepimpinan 'tirani' telah tamat.

Erdogan berkata, ketika merayakan kemenangan revolusi di Libya, Ghadafi menyalahgunakan kuasa: "Anda telah mempamerkan pada dunia sejagat bahawa tiada sistem dan undang-undang yang boleh melawan kehendak rakyat...dan ini perlu difahami oleh pihak-pihak yang menindas rakyat Syria."

"Ini jenis pemimpin-pemimpin negara yang perlu memahami bahawa pemerintahan dia telah berlalu kerana pemerintahan berbentuk diktator telah tamat," tambah beliau lagi, tanpa merujuk Presiden Syria dengn nama.

Beliau menyebut bahawa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaporkanlebih daripada 2,600 orang, sebilangan besar orang awam telah terbunuh dalam demonstrasi yang dibu…

MAT kali Ke-34 : Jom Meriahkannya..

Image
Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 akan diadakan pada 22 September 2011 bersamaan hari Khamis bertempat di dewan Soleh Al-Masri..Pendaftaran bermula jam 6-7 pagi.

Proses pembuangan undi juga akan berlangsung pada hari tersebut bermula jam 8 pagi hingga 3 petang. Jangan lupa, tunaikan kewajipan anda sebagai ahli BKPPPM...

PENUNJUK PERASAAN CUBA SERBU KEDUTAAN ISRAEL DI JORDAN

Image
Amman Al-Rabia: Pihak keselamatan Jordan menghalang para penunjuk perasaan dari menyerbu masuk kedutaan Israel khamis semalam.

Berlaku demonstrasi besar-besaran di kawasan sekitar bangunan kedutaan. Beratus-ratus aktivis, ahli politik dan Jawatankuasa Rakyat bangun bersama-sama untuk mengusir duta Israel di Jordan dan memutuskan perjanjian damai antara jordan dan Israel.

Hampir 150 orang dari seluruh gerakan Islam bergabung melakukan demonstrasi di depan kedutaan Israel selepas solat di masjid Morocco Kaloti.

Para penunjuk perasaan melaungkan slogan berbentuk kutukan kepada Israel dan membakar bendera Israel sebagai tanda protes. Mereka juga mengarahkan supaya kedutaan Israel ditutup dan duta Israel dihalau dari Jordan serta merta.

Pihak keselamatan Jordan meletakkan besi penghadang menghalang kemaraan para penunjuk perasaan dari sampai ke bangunan kedutaan. Berlaku pertempuran antara para penunjuk perasaan dan pihak keselamatan.

Pihak keselamatan dan tentera Jordan berkumpul …

Majlis Khusus Untuk Graduan Dan Mahasiswa Cemerlang

Image
KAHERAH, 16 Sept - PresidenPMRAM, SaudaraMuhamadZuhailiSaimanmengumumkanbahawaPMRAMakanmengdakansatumajliskhususuntukgraduandanmahasiswacemerlang. Majlistersebutadalahbagimeraikanmahasiswa/wi yang telahmenamatkanpengajiansamadaperingkatpengajian Islam mahupunperubatansertamahasiswa/wi yang mendapatkeputusan yang cemerlangdalampeperiksaanbaru-baruini. IamerupakansatualternatifdiperingkatPMRAMsetelahmana, desakandiperingkatahliuntukPMRAMmengadakankonvokesyenpadatahunini. "PMRAMtelahberbincangdansetujuuntukmengadakansatumajliskhususuntukmeraikangraduandanmahasiswacemerlang. Cumanyaiatidakdinamakansebagaikonvokesyen. Apa yang pastiPMRAMakanmengadakansatumajliskhusus yang akanbergabungsekalidengan program mega iaituKutubSittahsiri III," kataPresidenPMRAM. PMRAMakanmengedarkaniklanberkenaandenganKutubSittahsiri III sertamajliskhusustersebutpadahariini. Pengiklanansecaraberkalaakandilaksanakanbagimemudahkanmahasiswa/wimengikutperkembangandarimasakesemasa. Setakatini, tarikhpelaksanaan…

Tasfiah : PMRAM Mendoakan Kejayaan Mahasiswa Pengajian Islam Tahun Akhir

Image
KAHERAH, 16 Sept - Mahasiswa/wipengajian Islam tahunakhir yang berbakisatuatauduasubjekakanmendudukipeperiksaantasfiahbermulaesok (17 September) sehinggaakhirbulan September ini. Peperiksaantasfiahtersebutmerupakanpenentubagimahasiswa/wipengajian Islam samadaakanberjayamenamatkanpengajianataumengulangtahunakhir. PMRAMmendoakankejayaanbagikesemuamahasiswa/wipengajian Islam yang akanmendudukipeperiksaantasfiah. Semogakejayaanakandiperolehibersama-samamanfaatilmu yang dipelajari. Kejayaanmahasiswa/wipengajian Islam merupakankegembiraanbagipihakPMRAMkeranabertepatandengan agenda pendidikan yang dibawaolehPMRAMselamainidengansubtajukdaripadaucapanPresideniaitu "KecemerlanganAkademikSebagaiSenjataUtama".