Posts

Showing posts from April, 2018

LAPORAN URUS SETIA SAMBUTAN MAHASISWA BARU 2018 : GENERASI ILMUWAN PEMANGKIN KESATUAN

Image

HAMBA PEPERIKSAAN

Image
بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, Pertamanya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat ilahiyang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat imandan islam ataupun nikmat sihat, yang mana sehingga padahari ini kita dapat bernafas tanpa ada sebarangan halangan. Selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi MuhammadS.A.W, penutup bagi segala para Nabi dan Rasul.
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, peperiksaan membawa maksud ujian untuk menentukan kebolehan dan kepandaian seseorang. Dalam sistem pendidikan Mesir yang berorientasikan peperiksaan, peperiksaan bukanlah sesuatu yang baru. Peperiksaan telah pun wujud sejak Zaman Jahiliyah lagi dan merupakan kayu ukur untuk menentukan kedudukan seseorang. Kini, semua institusi pendidikan termasuklah sekolah rendah, sekolah menengah, maktab rendah, madrasah dan juga universiti telah mewajibkan peperiksaan  bagi menentukan kelayakan ke peringkat seterusnya. Peperiksaan merupakan kriteria bagi menentukan pencapaian dan kebolehan s…

ANCAMAN LIBERAL TERHADAP ISLAM

Image
Di era globalisasi ini, seringkali kita mendengar isu-isu berbangkitmengenai sekularisma,modernisma,liberalisma dan sebagainya.Namun,sejauh mana anda faham tentangnya? Jadi,kita akan mengupas sebanyak sedikit mengenai liberal.


APA ITU LIBERAL ?

Liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme dipanggil seorang liberal. Golongan inimenggunakanrasional akal dalam menafsir agama dengan alasan membuka ruang dimensi berfikir.
TUNTUTAN LIBERAL
1. Mereka menganut fahaman pluralisme Iaitu fahaman yang menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Orang Islam tidak boleh meyakini bahawa hanya agama Islam sahaja yang benar. Sebaliknya mereka hendaklah mengiktiraf agama lain juga benar dan betul. 2. Mendesak agar diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut Islam di Malaysia. 3.Ayat-ayat al-Quran perlu ditafsir semula agar selari dengan peredaran zaman.

Menurut golongan Islam liberal, al-Quran perlu ditafsir se…

LAPORAN KURSUS SEHARI KE AL-AZHAR (KUSARA 2018)

Image
LAPORAN KURSUS SEHARI KE AL-AZHAR ( KUSARA ) 2018KEPALA BATAS : Seramai 66 orang mahasiswa yang akan ke Mesir, telah menyertai Kursus Sehari Ke Al-Azhar (KUSARA) 2018. Kursus yang dianjurkan bersama Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP), Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir (ILMAM) Pulau Pinang dan Badan Kebajikan Pelajar Pulau Pinang Mesir (BKPPPM) itu telah diadakan selama 2 hari pada tarikh 31 Mac dan 1 April 2018 bertempat di Hotel Seri Malaysia, Kepala Batas.
    Kursus tersebut diadakan bertujuan memberi pendedahan awal kepada mahasiwa mahasiswi yang bakal melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar, Mesir. Antara pengisian menarik yang telah disampaikan dalam kursus tersebut adalah Diskusi Kehidupan Di Alam Mahasiswa, Taklimat Keselamatan Dan Kesihatan Di Mesir, Kenali Mesir Dan Al-Azhar, Cabaran Dalam Kampus, Ceramah Motivasi Ke Alam Mahasiswa, Kenali BKPPPM, dan pengenalan Pusat Bahasa Arab.
Bermula pada hari pertama, jam 8 pagi sesi pendaftaran peserta dan sarapan. Kemudian pada puku…