Posts

FUTUR YANG PERLU DIRAWAT

Image
Diseantero dunia ini, setiap manusia pasti tidak akan lari dengan satu penyakit  yang sukar untuk kita tolak. Malah, ia akan hadir tanpa diundang dan pergi tanpa disuruh. Penyakit ini ada penawarnya.Janganlah kita gusar dan risau. Itulah yang dikenali sebagai penyakitFutur.


❖ Apa yang dimaksudkan dengan Futur ?
Futur ialah  rasa malas, enggan, dan lambat dalam melakukan kebaikan, yang mana sebelumnya seseorang itu rajin dan bersemangat melakukannya. Futuradalah penyakit yang sering menyerang sebahagian ahli ibadah, para da’i, dan penuntut ilmu. Sehingga seseorang menjadi lemah dan malas, bahkan terkadang berhenti sama sekali dari melakukan suatu aktivitas kebaikan dan kebajikan.Alhamdulillah, nampaknya kita sudah ketahui maksud Futursecara terperinci. Terlalu bahaya penyakit ini jika terdapat pada diri kita kerana ia