ARTIKEL UNIT BIAH SOLEHAH | MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK (SIRI 2)

 

ARTIKEL UNIT BIAH SOLEHAH MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK

( SIRI 2 )


Tajuk : Media Elektronik Medium Dakwah


Memang tidak dinafikan bahawa di zaman yang canggih ini perbagai jenis media telah dihasilkan. Manusia sekarang tidak hairan dengan kecanggihan yang wujud sekarang. Media cetak dan media elektronik memang telah mempengaruhi kehidupan manusia di dunia ini. Media-media inilah yang berperanan untuk menyebarluaskan maklumat terkini. Penciptaan media cetak dianggap suatu fenomena hidup bagi manusia pada kurun ke-19 dan ke-20 dan kepentingannya sering disamakan dengan senjata yang boleh digunakan untuk keamanan ataupun kemusnahan. 


Napeoleon Bonaparte dalam abad ke 17 pernah menyatakan bahawa jika meriam memusnahkan sistem feudal, dakwat pula akan memusnahkan organisasi sosial medan. Media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisyen, konsol permainan, komputer, telefon dan lain-lain. Media elektronik berlawanan dengan media cetak.


Mungkin pada peringkat awal, kita melihat kemudharatan penggunaan media elektronik itu lebih banyak daripada kebaikannya. Dan sebaliknya, penggunaan media elektronik banyak faedahnya seperti cepat untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Selain itu, ia boleh digunakan sebagai medium dakwah yang lebih interaktif. Pada masa kini, facebook dan blog merupakan pendekatan terkini untuk menyampaikan dakwah Islamiyah kepada masyarakat. Sebahagian masyarakat lebih senang dengan pendekatan seperti ini kerana tidak perlu bersua muka dan menjimat masa. Sekiranya ada persoalan, terus rujuk individu yang pakar tentang agama seperti Ustaz Azhar Idrus dan sebagainya. Selain daripada itu, ia boleh menghubungkan dua belah pihak yang jauh dan sebagai contoh seorang anak yang melanjutkan pengajian di Bumi Mesir berhubung ahli keluarga di Malaysia. Dengan ada alat perhubungan seperti telefon, internet dan sebagainya, maka jalinan hubungan tersebut masih boleh diteruskan walaupun jauh di perantauan. 


Secara kesimpulannya, memang benar kesemua jenis media ini berperanan untuk menyebarluaskan maklumat, untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita serta membantu dalam tugas dan kegiatan sehari-hari.


Sabda Rasulullah S.A.W :

“Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya”

 (Hadis Riwayat Muslim)


Dengan menggunakan alat media kita akan mengetahui apa sahaja maklumat-maklumat yang tidak kita ketahui sebelumnya. Di samping itu juga media berpengaruh kuat dalam menggugat keimanan seseorang jika disalahgunakan media tersebut.


Firman Allah dalam Surah Al-Imran: ayat 104 :

وََلَتَكنََ منكَمََ أمَةَََ يدََعوَنََ إَلىَ الخََيَرَ وََيَأَمرَونَََ بالمََعرَوفََ وََيَنهَونََ عََنَ المَنَكرََ*ََ وَأوَلئَكَ هَمََ المََفَلحَونَََ

Maksudnya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”


Oleh yang demikian, masyarakat memahami betapa kuatnya peranan media untuk mencorakkan tingkahlaku dan sikap manusia terhadap kehidupan. Kepercayaan yang wujud pada diri manusia datang dari apa yang disimpan dalam minda mereka.

Demikian juga halnya maklumat yang diisi dan dimuatkan dalam komputer dan alat-alat perhubungan tidak semuanya betul dan berfaedah yang memerlukan kepada penggunanya berhati-hati dan meneliti maklumat berkenaan. Oleh itu Allah SWT awal-awal lagi memberikan peringatan sebagaimana firman- Nya dalam Surah Al-Hujuraat : ayat 6

Bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasakh membawa sesuatu berita, maka selidikilahuntuk menentukan kebenarannya supaya kamutidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan"

Semoga kita dapat mengambil manfaat serta mempraktikkan dalam kehidupan sebagai seorang individu muslim dan berusaha menjadi muslim yang terbaik. Semoga Allah SWT sentiasa memberi rahmat-nya kepada kita.Nantikan sambungan artikel seterusnya... 

Disediakan oleh : Unit Biah Solehah BKPPPM Sesi 2019/2020.

"Memurnikan Pemikiran, Melestarikan Kesatuan"
"Ribat Ukhuwah Teguh Wehdah"

#BKPPPM_KeluargaKita
#Bersama_Bersatu


Comments

Popular posts from this blog

Kebaikan Dan Keburukan Teknologi Moden

FAKTOR PENGANGGURAN DI MALAYSIA

SEJARAH HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 1963