Biografi Mufti-Mufti Pulau Pinang ( Siri 7 )


MUFTI KETUJUH

Dato’ Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad
(Tahun 1997 – 2014)

Nama                           :  Dato’ Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad
Tarikh / Tempat Lahir  :  10 Oktober 1942 di Permatang Sungai Dua Kepala Batas.
Nama Isteri                  :  Datin Pauziah bt. Mohd Nor
                                           (berkahwin pada 10 April 1977)
Bilangan Anak          : 8 Orang

Latar Belakang Pendidikan
 •  Sekolah Melayu Jelutong, Taiping, Perak (1949 - 1955)
 •  Maktab Pengajian Islam Kota Bharu, Kelantan (1965 - 1967)
 •  Maahad Al-Dakwah Wal Imamah Nilam Puri, Kelantan (1967 - 1968)
 •  Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Yayasan Pengajian
 • Tinggi Islam Nilam Puri, Kelantan (1969 - 1973)
 • Ijazah Sarjana, Fakulti Syariah, Jurusan Usul Al-Fiqh, Universiti Al-Azhar Mesir (1973 – 1975)

Sumbangan

 • Pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang, YPTIK Nilam Puri, Kelantan.
 • Pensyarah Bahagian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 • Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.
 • Ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak.
 • Timbalan Dekan, Fakulti Syariah, Akademi Pengajian Islam dan Ahli Senat, Universiti Malaya.
 •  Pengelola Unit Pengajian Awam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 • Dekan Fakulti Syariah, Universiti Malaya.
 • Dilantik menjadi Mufti Negeri Pulau Pinang pada tahun 1997 sehingga 2014.

Teruskan mengikuti siri-siri Biografi Mufti-Mufti Pulau Pinang ini untuk tokoh mufti yang berikutnya.

Anda juga terus ke pautan https://bit.ly/2Uw5JxJ untuk dapatkan risalah lengkap ini yang telah diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang.

Rujukan : BIOGRAFI MUFTI-MUFTI NEGERI PULAU PINANG

Disediakan oleh : Lajnah Penerangan Dan Penerbitan BKPPPM 2018/2019

"Memurnikan Pemikiran Melestarikan Kesatuan"
"Ribat Ukhuwah Teguh Wehdah"
"Bersama Bersatu"
"Biah Berkualiti"
"Fikrah dan Thaqafah Islamiah"

Comments

Popular posts from this blog

Kebaikan Dan Keburukan Teknologi Moden

FAKTOR PENGANGGURAN DI MALAYSIA

SEJARAH HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 1963