Peristiwa-peristiwa Penting Dalam Sejarah di Bulan MuharramMengenal Peristiwa-peristiwa Penting Dalam Sejarah di Bulan Muharram.

Kita sebagai umat agama Islam sepatutnya mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam 12 bulan Islam atau disebut kalender Hijriyah.

Sebelum itu mari kita mengenali bagaimana sejarah kalender Hijriyah dicipta.

Kalender Hijriyah bermula sejak tahun 682 Masihi. Kalender itu terbentuk setelah Amirul Mukminin Umar bin Khathab RA mengalami sebuah masalah, yaitu masalah administrasi, yang diadukan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy’ari ra, yang ketika itu menjabat sebagai gubenor di kota Bashrah, kerana masalah membezakan tahun di surat-surat yang dikirim oleh Amirul Mukminin untuknya.

Maka dikumpulkanlah para pembesar sahabat Nabi SAW sekaligus penasihat-penasihat Amirul Mukminin, berunding untuk menetapkan bilakah sepatutnya dimulakan kalender tahun dalam Islam.

Sebahagian sahabat mengusulkan agar ditetapkannya awal tahun Islam adalah tahun diutuskan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Sebahagian lagi mengusulkan untuk mengikuti kalender Rom sahaja, yang mana ia dimulai sejak Raja Alexander. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA menyarankan agar tahun dimana peristiwa hijrah Baginda Nabi SAW dan para sahabatnya terjadi sebagai awal tahun untuk kalender umat Islam. Setelah itu, Amirul Mukminin cenderung kepada pendapat saudara sepupu Nabi Muhammad SAW ini. Beliau mengatakan,

الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها

Ertinya, ”Peristiwa Hijrah menjadi pemisah antara yang benar dan yang batil. maka tetapkanlah ia sebagai tanggal (kalender umat Islam).”

Para sahabat pun menyutujui juga pendapat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA ini. Kerana mereka memahami ayat 108 dalam surat At-Taubah yang membahas tentang ‘hari pertama’ sesuai dengan pendapat beliau. Firman Allah Ta’ala;

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيه َ

Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu solat di dalamnya. (QS. At-Taubah:108)

Kalender Hijriyah juga dikenal sebagai Kalender Qomariyah, yaitu kalender yang dihitung berdasarkan peredaran bulan.


Muharram (محرم)

Bulan Muharram termasuk salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan Allah selain bulan Rejab, Dzul-Qai’dah dan Dzul-Hijjah.


Peristiwa Para Nabi Sebelum Rasulullah SAW

Ada beberapa peristiwa besar di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang terjadi pada bulan Muharram ini, lebih tepatnya pada tanggal 10 Muharram, antara lain;

- Diselamatkannya Nabi Musa AS daripada dikejar Fir’aun

Peristiwa yang juga termaktub di dalam kitab Injil milik umat Nasrani ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, sebagian umat Yahudi juga melakukan puasa sebagaimana umat Islam pada tanggal 10 Muharram. Sebagai bentuk rasa syukur mereka kerana Nabi Musa dan Bani Isra’il telah diselamatkan daripada dikejar Fir’aun dan bala tentaranya.

- Diterimanya taubat Nabi Adam AS

Dahulu, Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, iaitu tidak taat kepada perintah Allah untuk tidak memakan salah satu buah di dalam syurga. Maka sebagai hukuman, Nabi Adam AS diturunkan ke bumi bersama Siti Hawa’. Nabi Adam yang mengetahui dan menyesali kesalahannya pun berdoa, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, “Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan apabila Engkau tidak mengampuni kami, tentunya kami termasuk daripada orang-orang yang rugi.”, maka pada tanggal 10 Muharram, Allah menerima taubat Nabi Adam AS dan mengampuni beliau daripada kesalahannya.

- Perang Khaibar

Perang Khaibar adalah peperangan yang terjadi pada tahun ketujuh hijrah ke kota Yatsrib (sekarang disebut Madinah). Peperangan ini terjadi kerana diketahui bahawa kaum Yahudi yang menetap di perkampungan Khaibar telah melakukan pengkhianatan untuk memerangi umat Islam.

Maka, Nabi bersama 1400 sahabat yang sudah memakai pakaian perang berangkat untuk mengepung benteng utama kaum Yahudi di Jazirah Arab ini. Pasukan Nabi Muhammad sampai di halaman benteng Khaibar pada waktu masih gelap sebelum subuh, setelah sebelumnya menempuh perjalanan kurang lebih 3 hari dari Madinah.

Ketika petempuran berlaku, bendera komando diserahkan kepada Sayyidina Ali RA, kaum muslimin memperoleh kemenangan dan mendapat ghanimah (harta rampasan perang) yang cukup banyak.

Tepat setelah pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah, rombongan Ja’far bin Abi Thalib bersama 53 orang sahabat datang ke Madinah. Nabi Muhammad SAW merasa sangat gembira dengan kedatangan mereka. Beliau memeluk Jaa’far ra serta menciumnya seraya bersabda, “Aku tidak mengetahui apakah aku bergembira kerana menang dalam peperangan Khaibar ataukah kerana kedatangan rombongan Jaa’far.” (Shahih Abu Dawud: 5220)


- Syahidnya Cucu Nabi SAW, Sayyidina Husain bin ‘Ali

Disediakan Oleh :
Unit Penerangan dan Informasi 
Lajnah Penerangan & Penerbitan BKPPPM sesi 2016/2017

"Memurnikan Pemikiran Melestarikan Kesatuan"
"Ribat Ukhuwah Teguh Wehdah"
"Rabbani Thaqafi Khairi"

Comments

Popular posts from this blog

Kebaikan Dan Keburukan Teknologi Moden

FAKTOR PENGANGGURAN DI MALAYSIA

SEJARAH HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 1963