Demi Masa


Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan RasulNya dan beramal soleh, serta berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran.”

Dalam membentuk peribadi yang mulia, Islam telah menggariskan beberapa perkara sebagai panduan kepada kita. Keimanan, keyakinan yang kuat kepada Allah merupakan perkara pokok yang mesti ada dalam jiwa kita selaku Umat Islam. Ia dapat direalisasikan dengan kita berpegang sungguh-sungguh kepada ajaran Islam, mengerjakan apa yang diperintah olah Allah dan Rasul Nya, dalam masa yang sama meninggalkan apa yang dilarang oleh Nya.

Allah telah memerintahkan kepada kita agar kita menjaga diri kita serta keluarga kita dari api neraka, sebagaimana firman Nya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka..”. Tidak ada cara lain untuk kita menyelamatkan diri kita dari api neraka kecuali kita meninggalkan segala larangan Allah dan rasul Nya. Dalam masa yang sama, kita istiqamah dalam melakukan perkara-perkara yang baik.

Islam mengajar kepada kita agar mengambil berat hal orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Oleh itu, perpesan-pesan kepada kebenaran adalah sangat perlu antara sesama muslim. Firman Allah: “Berilah peringatan, kerana sesunggunya peringatan itu bermanfaat kepada orang mukmin”. Dalam memastikan umat Islam berada dalam keadaan baik, berakhlak mulia dan menjaga adab-adab selaku seorang muslim, maka peringatan demi peringatan perlu diberikan.

Apa yang penting, kesabaran dalam melakukan sesuatu perkara sangatlah diperlukan. Lebih-lebih lagi dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Sudah pasti kerja-kerja dakwah ini akan menghadapi tentangan oleh mereka yang benci terhadap suruhan agama. Maka kesabaran yang tinggi sudah pasti menjadi kekuatan kepada kita.

"Sesungguhnya dalam kehidupan ini ada manusia yang mati sebelum datang ajalnya, kerana masa yang ada dalam kehidupannya itu sama sekali tidak memberikan manfaat dan faedah samada bagi dirinya ataupun orang lain, sementara itu ada manusia-manusia yang terus hidup meskipun ajalnya telah sampai menjemput, kerana masa yang ada dalam hidupnya berjaya digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah sama ada untuk dirinya atau masyarakat ramai berupa warisan ilmu pengetahuan, anak-anak soleh atau para murid yang bertaburan di pelbagai tempat untuk melanjutkan misi perjuangan atas dunia ini. Perjuangan yang berlanjutan itu menjadikan seolah-olah ia masih hidup dan bergerak dibuka bumi, meskipun jasadnya sudah lama dikandung tanah”. Dr. Yusuf Qardawi
Semoga kita menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh.

Sumber: http://ubs-pmram.blogspot.com

Comments

Popular posts from this blog

Kebaikan Dan Keburukan Teknologi Moden

FAKTOR PENGANGGURAN DI MALAYSIA

SEJARAH HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 1963