Menjatuhkan Presiden Tunisia dibenarkan dalam Islam : Ulama Al Azhar


Undang-undang Islam menyatakan bahawa pematuhan kepada para pemimpin bukan merupakan ajaran yang mutlak melainkan para pemimpin harus terikat dengan komitmen mereka kepada ajaran Islam dan kemampuan mereka untuk menjaga martabat rakyat dan memberikan rakyat kehidupan yang layak dan sebenar, beberapa ulama Al-Azhar menegaskan.

Abdil Mouti Bayoumi, anggota dari Majma 'al-Buhuts Islamiyah (institusi penyelidikan Islam Al-Azhar), mengatakan kepada Al-Masry Al-Youm bahawa ketaatan umat Islam terhadap pemerintah adalah tidak mutlak kerana Peraturan Islam menyatakan bahawa "tidak ada ketaatan kepada makhluk, dalam bermaksiat kepada pencipta atau Allah. "

Ketika penguasa tidak memenuhi apa yang telah dia janjikan selama kempen pilihanraya, masyarakat mempunyai hak untuk tidak taat kepadanya dan apabila rasuah menjadi semakin meluas, ketidaktaatan kepada penguasa menjadi suatu kewajipan, tambahnya.

Muhammad Rafat Uthman, seorang ahli dari Majma 'al-Buhuts Islamiyah, bersetuju dengan pendapat Bayoumi dan mengatakan bahawa kejatuhan Ben Ali adalah "sah" kerana kekerasan yang digunakan oleh pegawai-pegawai keselamatan terhadap para pengunjuk perasaan

Amena Nousseir, professor of creed and Islamic philosophy at Al-Azhar, said obedience to rulers is linked to their ability to provide the means for a decent life and to establish social and economic justice in society.

Amina Noussair, pensyarah keyakinan dan falsafah Islam di Al-Azhar, mengatakan ketaatan kepada penguasa berkaitan dengan kemampuan penguasa untuk menyediakan sarana untuk kehidupan yang layak dan untuk membina keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang dipimpinnya.

Nousseir mengutip kisah tentang khalifah Islam kedua Umar Ibn al-Khattab ketika dia meraih kuasa, "Wahai umat manusia! Saya telah dilantik sebagai penguasa anda walaupun saya bukan yang terbaik di antara kamu. Jadi jika anda lihat saya dalam kebenaran maka bantulah saya. Tapi jika anda mencari saya melakukan kesalahan, tolong perbetulkan saya. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dalam melakukan urusan anda. Namun, jika saya menderhaka kepada Allah, saya tidak meminta ketaatan anda. "

Satu orang sahabat menjawab, "Demi Allah Jika kami mendapati anda tidak berbuat adil, kami akan benarkan anda dengan pedang kami!" Umar tidak marah atau beremosi atas tindakan sahabat tersebut, ia hanya berkata, "Segala puji bagi Allah, Yang telah menciptakan di antara orang-orang kami orang yang mampu memperbaiki kesalahan Umar."
sumber :http://www.map2care.blogspot.com/

Comments

Popular posts from this blog

Kebaikan Dan Keburukan Teknologi Moden

FAKTOR PENGANGGURAN DI MALAYSIA

SEJARAH HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 1963