Puasa Ramadhan


Puasa Ramadhan merupakan puasa yang diwajibkan bagi umat muslim di seluruh dunia untuk melaksanakannya. Puasa Ramadhan dalam perjalanan sejarahnya cukup menarik jika dikaji lebih mendalam.

Berbagai pertanyaan mungkin saja pernah terlintas di benak anda tentang bilakah ibadah Puasa Ramadhan mula disyariatkan? Bagaimana puasa yang dilakukan umat islam pertama kali? Apa yang membezakan puasa islam dengan agama ahli kitab? Atau mungkin pertanyaan lain yang berkenaan dengan puasa, berikut penjelasannya.
Sejarah Puasa Ramadhan pertama kali disyariatkan :

Puasa Ramadhan mula disyariatkan pada tanggal 10 Sya`ban tahun kedua Hijrah satu setengah tahun setelah umat islam berhijrah dari Mekah ke Madinah, setelah umat islam diperintahkan untuk memindahkan kiblatnya dari masjid Al- Aqsa ke Masjidil Haram.

Perintah puasa ramadhan ini didasari dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Daripada ayat tersebut dapat difahami bahawa puasa telah dilakukan sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad saw. Hanya perlaksanaannya tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini.

Setelah ayat tersebut turun, Puasa Ramadhan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam selama satu bulan dengan memenuhi syarat dan dan rukun yang telah disyariatkan.


Puasa Ramadhan Yang Pertama Kali Dilakukan Umat Islam :

Puasa pertama kali yang dilaksanakan Rasulullah saw adalah puasa bulan Asyura`, yaitu puasa yang dilakukan masyarakat Quraisy ketika itu dan setibanya di Madinah, Nabi pun memerintahkan berpuasa pada bulan tersebut.

Setelah turun perintah berpuasa pada bulan Ramadhan, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa bagi siapa saja yang menghendakinya. Ketika itu, umat muslim boleh berpuasa dan boleh juga tidak berpuasa, dan bagi mereka yang tidak berpuasa diwajibkan untuk membayar fidyah

Seteah itu, puasa Ramadhan menjadi kewajiban bagi setiap muslim, kecuali bagi mereka yang mempunyai uzur syar’i.

Perbezaan Puasa Ahli kitab dengan Puasa Umat Islam

Yang membezakan puasa umat islam dengan umat yang lain antaranya ialah adanya perintah sahur sebelum terbit fajar. Di dalam hadis riwayat Amr bin Ash, Rasulullah saw bersabda,
“Perbezaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah pada makan sahur…” (HR Muslim)

Selain itu, puasa yang dilakukan kaum muslimin pada bulan Ramadhan berlangsung selama satu bulan penuh, berbeza dengan ahli kitab yang melaksanakan puasa di luar bulan Ramadhan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda,
“…Sungguh telah datang bulan Ramadhan, bulan yang diberkati. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya…” (HR Ahmad dan Nasa’i)

Sejarah Puasa Sebelum Kelahiran Nabi Muhammad saw

Persamaan puasa umat islam dengan umat-umat terdahulu adalah pada keadaan yang diwajibkan, bukan pada caranya. Berikut bentuk puasa sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw.

Umat Nasrani dahulu juga pernah diwajibkan puasa Ramadhan, tetapi mereka menambahnya 10 hari hingga akhirnya berjumlah 40 hari.

Umat Yahudi pun berpuasa, bahkan puasanya tidak sekadar menahan daripada makan dan minum. Akan tetapi, mereka melaksanakan sambil berbaring di atas pasir dan debu sambil meratap sedih.

Pada masa Jahiliah, penduduk Quraisy Mekah melaksanakan puasa pada bulan Asyura dan Nabi saw melakukannya sebelum ada perintah berpuasa di bulan Ramadhan, namun setelah ada perintah puasa di bulan Ramadhan, Nabi pun berpuasa dan meninggalkan puasa di bulan Asyura.


Peristiwa-Peristiwa Penting di Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan seperti yang kita ketahui merupakan bulan yang istimewa untuk umat Islam. Yang pertama dan terutama adalah kerana di bulan inilah Al Quran pertama kali diturunkan, dan selanjutnya kitab ini menjadi pedoman hidup umat Islam sampai akhir zaman.

Tentu, kita sudah banyak sekali mendengar dan membaca banyak peristiwa penting terjadi di bulan ini. Banyaknya kejadian penting yang terjadi pada bulan Ramadhan menandakan bahwa bulan ini sama sekali bukan bulan yang santai, ataupun menjadikan umat Islam lemah secara fisik. Sebaliknya, kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Ramadhan adalah kejadian-kejadian yang senantiasa menguji fisik, mental, ruhani, dan emosi kita. Berikut di bawah ini sebagian kejadian yang terjadi di bulan Ramadhan.

1. Ketika Rasululah SAW mendekati umur 40 tahun beliau selalu berfikir dan merenung serta berkeinginan kuat untuk mengasingkan diri (uzlah), akhirnya dengan mempersiapkan bekal makanan dan minuman beliau menuju gua Hira' yang terdapat padanya gunung Rahmah sebagai tempat beruzlah yang berjarak dua batu dari kota Makkah. Uzlah ini dilakukan tiga tahun sebelum masa kerasulan selama satu bulan Ramadhan penuh. Tatkala datang Ramadhan pada tahun ketiga dari masa uzlah, bertepatan tanggal 10 Ogos 610 M dan usia beliau genap berumur 40 tahun lebih 6 bulan 21 hari turun kepada beliau Malaikat Jibril AS mewahyukan surah Al-Alaq yang merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW.

2. Perang Badar: 17 Ramadhan 2 H – Adalah pertempuran pertama yang terjadi pada kaum Muslim setelah mereka berhijrah ke Madinah melawan kaum Quraisy dari Mekkah. Pertempuran berakhir dengan kemenangan pihak Muslim yang berkekuatan 313 orang melawan sekitar 1000 orang dari Mekkah.

3. Pembunuhan keatas saidina Ali bin Abi Thalib: 21 Ramadhan 40 H: Khulafa' Ar-Rasyidin keempat dan terakhir, dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ia meninggal pada tanggal 23 Ramadhan tahun itu juga. Kematiannya menandai berakhirnya sistem khalifah Islam, dan kemudian dimulai dengan sistem dinasti.

4. Rasulullah SAW keluar bersama 10 ribu pasukan perang dari kaum Muhajirin dan Anshor menuju Makkah untuk membebaskan dari kemusyrikan. Faktor keberangkatan beliau disebabkan penyerangan yang dilakukan kabilah Bani Bakar sekutu kaum Quraisy terhadap sekutu Rasulullah SAW kabilah Khuza’ah yang bererti pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati antara kaum Quraisy dengan Rasulullah SAW. Usaha ini berhasil dengan gemilang tanpa melalui peperangan. tatkala Fathul Makkah itu Rasulullah SAW berdiri dihadapan kaum musyrikin Mekah seraya berkata, ” Menurut kalian apa akan saya lakukan sekarang ?” Mereka menjawab, ” Kebaikan, kerana engkau adalah saudara yang baik berasal daripada keturunan baik, jika engkau memaafkan kesalahan maka itu harapan kami, akan tetapi jika engkau membalas dendam maka itu sangatlah wajar karena kami pernah berbuat jahat kepadamu. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ” Pergilah, sekarang kalian bebas, aku hanya ingin mengatakan apa yang pernah dikatakan saudaraku Yusuf  tidak ada celaan bagi kalian, semoga Allah mengampuni kalian sesungguhnya Dia Maha Pengasih.”

5. Penghancuran dan penguasaan kota ‘Asqolan yang merupakan pintu masuk menuju kota Al Quds. Penghancuran dan penguasaan kota ini dilakukan oleh Shalahuddin Al-Ayyubi sebagai strategi menahan kekuatan kaum salib (nasrani) yang akan merebut kota Quds. Pada hari penaklukannya Shalahuddin Al-Ayyubi berkata, "Demi Allah sesungguhnya penghancuran benteng di ‘Asqolan lebih aku sukai walaupun aku harus kehilangan seluruh anakku, kerana penguasaan ‘Asqolan adalah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin.” sekarang kota ‘Asqolan dikenal dengan nama kota Asduud di Negara Palestin.

6. Pada bulan ini Sultan Murad II dari khalifah Uthmaniyah mengadakan pengepungan kota Qostantiniyah dalam rangka menakluk dan memasukannya dalam naungan Islam. Semasa waktu peperangan berkecamuk dengan sangat dasyatnya dan beliau tidak mampu menaklukinya akhirnya beliau kembali kepusat pemerintahannya tanpa membawa hasil yang dicita-citakan.

7. Atas perintah Khalifah Fatimi panglima Jauhar Ash Shiqili meletakan kedudukan pertama pendirian Jami’ (Masjid) Al Azhar. Pada tahun 378 H fungsi masjid ditambah menjadi suatu Universiti dengan dilakukan pembentukan kakitangan pengajar yang pembahasan utamanya adalah permasalahan hukum-hukum keislaman. sepanjang masa Al Azhar selalu menyambut gembira kedatangan para pelajar yang berkeinginan belajar disana. segala kemudahan disediakan seperti tempat tinggal, keperluan hidup bahkan halaqah (kelompok belajar) ilmu-ilmu keislaman yang banyak sehingga para penuntut ilmu dapat memilih halaqah yang dikehendakinya.

8. Tentera Mesir mampu menembusi terusan Suez dan menghancurkan benteng Berlif serta menghancurkan kekuatan tentara Israel. Begitu pula tentara Syria mampu membebaskan beberapa wilayahnya dari tangan Israel. Semboyan pasukan pada peperangan tersebut adalah Allahu Akbar (Allah Maha Besar).

9. Pada bulan ini Khalid bin Al-Walid salah seorang sahabat terkemuka yang terkenal dengan keberaniannya dan panglima perang dalam berbagai peperangan baik sebelum Islam atau sesudahnya meninggal dunia. Beliau masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah pada tahun 7 H. Umar bin Khatab RA memimpin solat jenazah beliau lalu dimakamkan di Hims dan ada pula yang mengatakan di Madinah.

10. Pada bulan ini Napoleon Bonaparte beserta pasukannya meluaskan  ke Mesir tepatnya di kawasan Giza, usaha ini mengalami kegagalan sehingga pada tanggal 23 Ramadhan seluruh pasukan meninggalkan Mesir menuju wilayah Syam.

11. Hancurnya berhala-berhala, seperti Latta, Uzza, dan Mana’at milik kaum kafir Quraisy di bulan penuh rahmat dan keampunan ini.


"Memurnikan Pemikiran Meestarikan Kesatuan"
"Ribat Ukhuwah Teguh Wehdah"
"Rabbani Thaqafi Khairi"

Comments

Popular posts from this blog

KEPENTINGAN MEMPELAJARI DAN MENGHAYATI SIRAH PERJUANGAN RASULILLAH SAW

Kebaikan Dan Keburukan Teknologi Moden

Minda Pimpinan | TAWAKAL VS TAWAKUL